بازدید آقای دکتر ارفع معاونت محترم مرکز توسعه فناوری های راهبردی

بازدید آقای دکتر ارفع معاونت محترم مرکز توسعه فناوری های راهبردی
15 اسفند 1397 - 13:46 0 نظر

بازدید آقای دکتر ارفع معاونت محترم مرکز توسعه فناوری های راهبردی

بازدید آقای دکتر ارفع معاونت محترم مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری از شرکت تجارت گستر گردشگران قشم

بازدید آقای دکتر ارفع  معاونت محترم مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری از شرکت تجارت گستر گردشگران قشم و بررسی ایده ها و محصولات تولیدی شرکت در حوزه های فن آوری اطاعات و صنعت گردشگری و دعوت ایشان مبنی بر عضویت شرکت در کارگروه شرکت های خلاق و نوآور.

افزودن نظر جدید